O firmě

Historie:

Naše firma působí na trhu od roku 1992, kdy jsme začali jako sdružení živnostníků provádět služby při opravách střech. Počátek naší činnosti v prvních 2 letech byl v oboru hydroizolací plochých střech, od roku 1994 jsme v souvislosti se zvýšením počtu členů rozšířili naše  služby i do oblasti šikmých střech, kam se postupně přesunul největší podíl realizací.

Za dobu naší dosavadní činnosti na trhu jsme realizovali k plné spokojenosti zákazníků mnoho set objektů, z toho několik desítek v zahraničí na západ od našich hranic.

Současnost:

Zaměřujeme se na kompletní realizace celých střech na klíč, tj. od posouzení stávajícího a návrhu řešení, přes dodávku a montáž materiálu a zajištění všech souvisejících prací – tesařské konstrukce, oplechování, komíny, opravy či obklady vikýřů, zateplení, hromosvody - až po zajištění odvozu a ekologické likvidace sutí a odpadů.

Převážná část zakázek je realizována pro investory v občanském sektoru - rodinné domy, rekreačníobjekty. V posledních několika letech byla a je významná část obratu realizována na zakázkách pro společenství vlastníků - bytových domech. Mnoho zakázek jsme provedli i pro investory z průmyslového sektoru, a to jak v plochých, tak i v šikmých střechách.

Jsme členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, kde patříme k zakládajícím členům.

Filosofií firmy je poskytovat zákazníkovi kvalitní provedení práce v jednotlivých řemeslných oborech, podložené správně zvoleným řešením skladby střechy pro její dlouhou životnost a správnou funkci. Právě správnou volbu skladby střechy a tím i použité krytiny na základě posouzení stavu střechy a způsobu využívání podkroví klademe velký důraz. V této oblasti se bohužel ve stavební praxi na trhu vyskytuje stále dost nedostatků a chyb.

Identifikační údaje:

Sídlo: V Cihelně 218, 463 12 Liberec XXIII

IČO: 46036768

DIČ: CZ 5601180959

Pojišťovna: Kooperativa, a.s.


* STECOS * V Cihelně 218, 463 12 Liberec 23 * Mobil: +420 602 145 210 *
Fax:
+420 485 135 050 * E-mail: stecos@volny.cz * Web: www.stecos.cz*

^